Kopā sasniedzam jaunas virsotnes
IT serviss ārpakalpojumā
 

Pienāk diena, kad klients paplašinās

Pienāk tāda laimīga diena, kad mūsu klients paplašinās... Arī mēs priecājamies un esam gandarīti par klienta panākumiem, kur daļa ir arī mūsu darba rezultāts. 

... Un arī paplašinoties, klients mūs vēlas redzēt sev līdzās un turpināt darbu kopā. Tā - lai arī nākamie, drošie soļi jaunajos tirgus apstākļos, ir profesionāli un atbildīgi.

Paldies mūsu klientiem, ka esat, ka virzāties un darbojaties! 

Novēlam, lai mūsu sadarbība arī turpmāk ir produktīva un kopējā darbā sasniedzam katrs arvien jaunas virsotnes!

Ar cieņu, 
Ēriks Lūsis, SIA "iT on" vadītājs

Attēls: interneta resurss

Klientu aptaujas rezultāti

Jau par tradīciju ir kļuvusi klientu aptauja par mūsu sadarbību un sniegumu, kuru parasti veicam katra nākošā gada sākumā. Šobrīd prezentējam mūsu sniegumu lietotāju un vadības acīm par IT servisu 2016. gadā

Esam patiesi priecīgi, ka mūsu mazā kolektīva sniegums lietotāju skatījumā ir novērtēts vidēji ar 7.6 ballēm (no 1 līdz 10, kur 10 - izcili), bet uzņēmumu vadības vērtējums ir 7.5 balles

Attēls: SIA "iT on" intelektuālais īpašums, n=71.

Šis gads mums visiem ir bijis izaicinājumu un raita darba pilns. Mūsuprāt, šie ir brīnišķīgi rezultāti, kur esam guvuši jaunus iespaidus un darba uzdevumus.

Mēs pateicamies visiem mūsu sadarbības partneriem un lietotājiem, ka atradāt laiku aptaujas aizpildīšanai, lai mūsu sadarbība arī turpmāk piedzīvotu izaugsmi! Esam patiesi gandarīti par mūsu sadarbību un novēlam tai abpusēji patīkamu nākotni arī turpmāk!