Komanda 

Par mums

Uzņēmums SIA "iT on" ir dibināts 2011. gadā Rīgā un piedāvā IT pilnu servisu ārpakalpojumā. Mēs esam priecīgi un gandarīti, ka spējam apkalpot kā mikro uzņēmumus, tā arī mazos un vidējos uzņēmumus gan Latvijā, gan tās filiāles - ārpus valsts robežām. Uz šo brīdi esam sadarbības partneri klientiem, kas darbojas dažādās industrijās. 

Kopumā vadošā IT speciālista pieredze IT sistēmu, tīklu sfērās un lietotāju atbalsta sniegšanā, tādējādi arī uzņēmumu veidojošā kompetence, mērāma jau 20 gadu garumā. Jau šobrīd varam apgalvot, ka mūsu kompetencē ir multinozaru pieredze un kopā ar klientiem atrodamies starptautiskajā tirgū un arvien esam gatavi piedāvāt savu IT pieredzi un pakalpojumus dažādās industrijās. Kā īpašu atzīmēsim savu pieredzi tādu uzņēmumu apkalpošanā, kas darbojas mazum- un vairumtirdzniecības jomā. Ja Jums ir plašs tirdzniecības vietu loks - tas IR mums pa spēkam.

Šobrīd nodrošinām vairāku klientu uzņēmumu IT vajadzības gan uzturēšanas, radīšanas, plānošanas un izstrādes konsultēšanā, gan arī veicam klientu uzņēmumu IT nodaļas un projektu tiešu vadību, t.i., nodrošinām šiem uzņēmumiem pilnu IT lietu pārraudzību kā ārpakalpojumu.

Ēriks, SIA "iT on" vadītājs, par savu rokrakstu uzņēmējdarbībā: "mēs visu IT risinājumu izvēlē un realizācijā esam optimālā minimālisma piekritēji. Mēs ar augstu atbildību pamatojam katru klienta iztērēto eiro uz IT risinājumiem un katru savu eiro nopelnam godīgā darbā."

Ēriks 


Vadošais IT profesionālis

Ēriks ir SIA "iT on" radītājs un vadošais IT profesionālis, kura pieredze IT industrijā ir mērāma vairāk kā 20 gados. Ēriks vienmēr vada darbu ar klientiem, pārrauga plānotos un veiktos darbus, kā arī uzrauga paveiktā kvalitāti un darbinieku profesionalitāti. Par Ēriku var teikt tā: tur, kur citi redz neatrisināmas, sāpīgas problēmas, viņš saskata uzdevumus. 

Ēriks saliedē cilvēkus vienotam kopīgam darbam un pārliecinoši virza uz izvēlēto mērķi. Uz Ēriku paļaujas gan kolēģi, gan klientu vadība, jo viņi zina: Ēriks - tas ir vīrs, vārds un rīcība. 

Ēriks ir ieguvis augstāko izglītību informācijas tehnoloģijās, pabeidzot RTU Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāti iegūstot akadēmisko maģistra grādu un inženiera grādu Datorsistēmu un tīklu nozarē. Ēriks ir ilgstoši darbojies IT sfērā dažādos līmeņos, gan bijis klasisks lietotāju atbalsta darbinieks, gan radījis un vadījis dažādus IT projektus mazos un vidējos uzņēmumos dažādās nozarēs. Tas viss bagātina SIA "iT on" pieredzes klāstu un rada pievienoto vērtību mūsu klientu uzņēmējdarbībā.

Profesionālās intereses: dažādu IT risinājumu izpēte un realizācija, t.i., kā ar piešķirtajiem līdzekļiem panākt maksimālu efektu klienta - mikro, mazā un vidējā uzņēmuma IT un finansu realitātē. Kā palīdzēt saskatīt IT pozitīvo ietekmi uzņēmējdarbībā un kā mainīt kļūdainos stereotipus par IT kvalitāti ārpakalpojumā. Radīt un rādīt labo piemēru, ka ar pareizajiem IT cilvēkiem, katram uzņēmējam VAR būt savs uzņēmējdarbības veiksmes stāsts!

Blakus vadošām un tehniskām lietām, Ēriks ir rosīgs kolēģis, kurš interesējas par lielajām Patiesībām, īsto vēsturi, dzīves un mūžīgā filozofiju, kā arī lauku eko saimniecību izveidi un uzturēšanu. 

Linda


Projektu vadītāja biznesa attīstības jautājumos

Linda ir pētnieciskā, radošā un inovatīvā kolēģe uzņēmumā, kuras pienākumos ietilpst biznesa attīstības vadīšanas, efektivitātes uzlabošanas un kvalitātes kontroles pienākumi. Linda uzrauga, lai līdztekus klienta izaugsmei, notiktu arī paša uzņēmuma SIA "iT on" izaugsme. Linda ir kreatīva kolēģe, kuras piedāvātie un realizētie biznesa risinājumi vienmēr iet roku rokā ar biznesa ētiku. 

Linda optimizē procesus klientu uzņēmumos, pirms tiek ieviests vai pilnveidots jau esošs IT risinājums, tādējādi palīdzot klientiem novērst vilšanos (lasīt - ietaupot izmaksas) jaunu IT risinājumu iegādē. Linda veic jebkāda līmeņa vadītāju konsultēšanu par uzņēmējdarbības risinājumiem, stratēģijām, konkurētspējīgo priekšrocību apgūšanā un inovāciju ieviešanā. 

Paralēli Linda ir arī biznesa koučs un uzņēmējdarbības kā dzīvesstila konsultante, uzticības persona, it īpaši gadījumos, kad klients/ vadītājs vēlas konfidenciāli apspriest turpmākās uzņēmējdarbības perspektīvas arī "cilvēcīgā līmenī". Linda, līdzīgi kā vadošie pasaules inovatori, uzskata, ka visgudrākā un attapīgākā inovāciju radīšanā ir daba, tādēļ vislabākie uzņēmējdarbības risinājumi ir atrodami vērojot dabu, jo uzņēmums ir dzīvs organisms. Kā pierādījums: arī uzņēmējdarbībā izdzīvo tikai dabiskas, ne pretdabiskas struktūras, sistēmas, pārvaldes elementi. Linda par sevi: "esmu citādāka biznesa konsultante". 

Linda ir ieguvusi augstāko izglītību RTU Inženierekonomikas fakultātē, iegūstot profesionālo maģistra grādu "Inovācijās un uzņēmējdarbībā" (MBA): iestāžu un uzņēmumu vadītāja. Lindai ir pieredze biznesa attīstības jautājumos, savulaik strādājot gan starptautiskā auditorkompānijā, gan Latvijā plašāk zināmos, gan mazāk zināmos uzņēmumos, kur iegūta pieredze preču tirdzniecības sfērā (mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība), ražošanā (pārtikas un sadzīves priekšmetu), inovācijās (projektu izstrāde, vadība un ieviešana).

Profesionālās intereses: inovācijas, e-komercija, tirgzinības un frančīzes sagatavošanas pakalpojumi.

Blakus tirgzinības lietām, Linda ir radoša kolēģe, kura interesējas par veselīgu uzturu un dabu, dabiskām mākslas izpausmēm, personības izaugsmi un tās ietekmi uz uzņēmējdarbību.

Viktors


Datortīklu un datorsistēmu administrators

Viktors ir datorsistēmu un datortīklu administrators, kura pārraudzībā ir klientu IT saimniecību tehniskā puse un informācijas tehnoloģiju, iekārtu lietotāji. Viktors ir jauks un radošs IT speciālists un, tā nu sanāk, ka tehniskām lietām un lietotāju problēmām, bieži vajag pieiet radoši un pacietīgi. Šajā ziņā Viktors ir harmonijas iemiesojums, par kuru arī klienti nereti saka "jebkura spriedze IT sakarā vienkārši izšķīst pret Viktora miera sienu..."

Viktors ir studējis uzņēmējdarbības vadību RPIVA, kas noritējis paralēli viņa profesionālajai darbībai, strādājot par IT tehnisko speciālistu un projektu vadītāju IT nozares uzņēmumos, kā arī tirgus un sociālo pētījumu sfērā, kur, savukārt, strādājis ar lieliem datu masīviem (big data) un to pārvēršanu biznesa risinājumos (smart data). Tas viss, kā uzsver Viktors, ir tikai maza daļa no tā, ko viņš prot.

Blakus tehniskām lietām, Viktors ir sirsnīgs kolēģis, kurš interesējas par veselīgu uzturu, senajām tradīcijām, amatniecību un mūzikas instrumentiem. Kolēģis, uz kuru var paļauties un sarunā ar Viktoru optimismu pasmelties.

Ja arī Tu redzi sevi mūsu komandas sastāvā, aicinām ieskatīties sadaļā "Vakances".