Līgumu veidi 

Mēs esam par pārskatāmību un atklātību jebkurā sadarbības aspektā. Šajā sadaļā piedāvājam iepazīties ar galvenajiem punktiem, darbības virzieniem, ko iekļaujam sadarbības Līgumos. 

Mēs varam uzsākt sadarbību:

 • sākot ar vienkāršāko, kad mēs pieņemam Jūsu zvanus un uzdevumus, kad tiekamies tikai pēc vajadzības;
 • projektveida sadarbību, kad Jūs vēlaties tikai sakārtot kādu sistēmu, iekārtu loku, vai iepirkt, mainīt iekārtas vai infrastruktūru. Arī tad, kad kaut vai tikai noteikt, kādā stāvoklī atrodas Jūsu uzņēmuma IT lietas. Patiesībā šī būtu mūsu labākā iepazīšanās! 
 • līdz pat tam, kad norunātās dienās, stundās mūsu speciālisti būs Jūsu telpās pie Jūsu IT sistēmām, Jums un Jūsu darbiniekiem palīdzības sniegšanai un nepastarpinātās atbalsta sajūtas radīšanai. 

Gandrīz viss mums ir iespējams! 

Līgumu līmeņi

Izvēršot sadarbības līmeņus, kas aprakstīti sadaļā "Pakalpojumi", un pievēršoties līguma niansēm, piedāvājam šādus sadarbības līmeņus: 

 • 1.Līmenis (Minimālais). Līgums noslēgts BEZ ikmēneša maksas, bet Jūs maksājat tikai pēc reāla darba un uzdevumu veikšanas. Stundu likme un neliela maksa par izbraukumu uz Jūsu telpām. Šāds līgums būs piemērots pavisam nelieliem uzņēmumiem līdz divdesmit mašīnām un vienu serveri.
 • 2.Līmenis (Standarts un Standarts+). Līgums tiek noslēgts AR noteiktu mēneša maksu, kas nosedz gandrīz visus IT ikdienas darbus un uzdevumus. Papildus izdevumus ar stundu likmi aprēķina par darbu ar serveriem, speciāliem IT projektiem, īpaši sarežģītiem darbiem un problēmnovēršanu. Šāds līgums būs vairāk piemērots vidēja lieluma uzņēmumam.
 • 3.Līmenis (Profesionālais un Profesionālais+). Līgums tiek noslēgts AR noteiktu mēneša maksu, kas nosedz visus IT darbus un uzdevumus. Šī līguma gadījumā Jūsu IT nodaļu, serverus, sistēmas, infrastruktūru mēs uzraugam pilnībā.
 • Speciālie līgumi (Speciālais), kas tiek atrunāti, slēgti īpašiem projektiem, izstrādes uzraudzībai, uzņēmumu IT audita vai IT iekārtu iepirkumu organizēšanas gadījumos.

Visos un katrā līgumā tiek īpaši atrunāti mūsu speciālistu Reakcijas un Pieejamības laiki! 

Reakcijas laiks un pieejamības laiks

 • Reakcijas laiks mūsu izpratnē nozīmē iespēju ar mums sazināties, lai nodotu IT problēmu vai uzdevumu. Problēma tiek risināta bez kavēšanās, ja vien tajā brīdī nav kāds augstākas prioritātes uzdevums/problēma. Ja problēma nav atrisināma vai dotais uzdevums norādītajā reakcijas laikā tuvākā darba laika ietvaros nav izpildāms, mēs Jūs informējam par situācijas apstākļiem un iespējamiem rīcības scenārijiem. Tikai pēc Jūsu pieņemtā lēmuma mēs varam noteikt un iesniegt iespējamo risinājuma termiņu, un tad rīkoties tālāk saskaņā ar Jūsu izvēlēto rīcības scenāriju;
 • Pieejamības laiks mums nozīmē, diennakts laiku, periodus, kad no mums var prasīt noteikto reakcijas laiku. Tiek noteikts katram uzņēmumam pēc viņa darbības specifikas - kādam vajadzīga diennakts pieejamība, kam tikai darba laiks. 
 • Savukārt, problēmnovēršanas laiks mums nozīmē laiku līdz pilnīgai Jūsu uzņēmuma IT servisa vai sistēmas darbības atjaunošanai.

Biznesa matemātikas aplēses pierāda, ka reakcijas laikam "tiecoties uz 0", Līguma cena "tiecas uz bezgalību"... Tādēļ aicinām izvērtēt un noteikt vajadzīgo reakcijas un pieejamības laiku paškritiski un tieši Jūsu biznesam atbilstoši, jo šie divi cipari diemžēl būtiski mainīs Līguma cenu pie jebkura IT servisa ārpakalpojuma sniedzēja.

 Pamatnoteikumi 

 • Mēs nodrošinām mūsu sazvanīšanas iespēju, jo tiešais, primārais lietotāju atbalsts ir mūsu darbs! Šis tiešais informācijas nodošanas veids Jūsu darbiniekiem kļūs PIEEJAMS jau nākamajā dienā
 • Tehnoloģiju laikmetā ir iespējams vairumu plānoto vai izsaukuma darbus veikt attālināti, kas abpusēji, protams, ir arī saimnieciski izdevīgi. Izņemot tādus pakalpojuma līgumu punktus un gadījumus, kad īpaši atrunāts mūsu atrašanās periods pie klienta telpās uz vietas.
 • Ja tas vajadzīgs uzdotā uzdevuma veikšanai vai IT projekta realizācijai, mums būs vajadzīgas pilnvaras/ tiesības izmantot jūsu IT iekārtas pakalpojumu sniegšanai un uzdevumu izpildei;
 • Vēlams savstarpējai saziņai jau iepriekš atrunāt pilnvarotu personu, kura vienīgā ir autorizēta mums uzdot darbus un akceptēt IT tehnikas un sistēmu iegādes. Pilnvarotā persona ar mums var vienoties par IT darbiem, uzdevumiem, IT projektiem un to izmaiņām kā rakstiski, tā arī mutiski.
 • Rēķins tiks nodots tikai elektroniski, par ko būs speciāla atruna sadarbības Līgumā, tiktāl, cik tas juridiski ir korekti.

Lai uzzinātu par jums piemērotāko Līgumu veidu, aicinām ar mums sazināties. Kontaktinformācija meklējama sadaļā "Kontakti".