Ārpakalpojuma sniedzēja izvēle

Štatā VAI ārpakalpojumā?

Lai kliedētu šādus MĪTUS/ NOSTĀSTUS par "IT ārpakalpojumu", ka:

 • ārpakalpojums var izrādīties nesamērīgi dārgs un tā izvēle var izskatīties kā uzņēmuma līdzekļu izšķērdība;
 • pastāv risks par zemu atsaucības līmeni; 
 • "viņi reti būs pie mums" un citus argumentus, 
esam sagatavojuši piemēru un salīdzinājuma tabulu, kas ir no reālās dzīves un balstīta UZ MŪSU PAŠU profesionālās darbības pieredzi un klientu aptauju rezultātiem. Tabulā piedāvājam informāciju par plusiem un mīnusiem mūsu skatījumā un izpildījumā, kad IT darbinieks ir "štatā" un kad "ārpakalpojumā". Ar pašu tabulu aicinām iepazīties, atverot šo failu. Savukārt, tabula zemāk ilustrē tikai kopsavilkumu no informācijas failā.

KritērijiViens štata darbinieksIT serviss ārpakalpojumā, komanda
Samazinātas algošanas izmaksas-+
Fiziskā pieejamība++
Sazvanīšana un ārkārtas gadījumi-+
Kompetenču bagātība-+
Attieksmes un kvalitātes proporcija++
Kopsavilkums: par līdzīgu vai to pašu naudas daudzumu, ko uzņēmums maksātu savam "štata" IT darbiniekam, algojot IT servisu ārpakalpojumā ir iespējams: 
 • ietaupīt tiešās un netiešās izmaksas, kādas rodas algojot darbinieku, un ietaupījumu var investēt citā uzņēmumam svarīgā sfērā vai IT infrastruktūras attīstībā;
 • operēt ar izmaksu grāmatojumiem; 
 • viedāk un raitāk atrisināt ārkārtas gadījumus, jo tādos gadījumos tiek piesaistīta komanda un tās kompetences; 
 • daudz noteiktāk definēt un sagaidīt definētos reakcijas un pieejamības laikus; 
 • nenodarbināt sevi ar IT speciālista aizvietošanas izaicinājumu viņa prombūtnes laikā.

Kritēriji ārpakalpojuma sniedzēja izvēlē

Arī IT nozares tirgus, līdzīgi kā jebkurš cits -  ik pa brīdim piedzīvo cenu svārstību laikus un arī cenu dempingus. Zema cena daudzreiz šķiet simpātiska, tomēr liek aizdomāties, jo tas ir zināms, ka par brīvu ir tikai siers peļu slazdā. 

Gudrs vadītājs zina, ka piedāvājumam "lēti un labi" parasti seko dažādas izaicinājumu kombinācijas, piemēram, "ilgs process", "zema kvalitāte", "zema pieejamība", "viss slikti", kas kā likums rezultējas pārmaksā vai zaudējumos. Tādēļ gudrs vadītājs meklē alternatīvas, kur viņa uzņēmumam vajadzīgās profesionāļu kompetences un to pieejamība ir salāgojami ar plānoto budžetu. Parasti meklējumu gaitā tiek aptaujātas vairākas IT kompānijas un rezultātā uzvar nevis zemākā cena, bet "profesionālā saderība", kur klienta vajadzības saskan ar ārpakalpojuma sniedzēja iespējām, kompetencēm un reālo pieejamību. Un mūsu skatījumā tas ir vienīgais pareizais ceļš. Turklāt šāda pieeja ir visrentablākā: 

 • gan īstermiņā - sākot ar dažādu lokālu IT projektu uzraudzīšanu un ieviešanu, 
 • gan ilgtermiņā - beidzot ar visas IT saimniecības ilgtspējīgu uzraudzību un attīstīšanu.

Mums nav mērķis samērīties un pielīdzināt sevi kādam citam IT ārpakalpojuma sniedzējam, lai beigās pateiktu, ka mēs "kaut kamā" esam "tādi vai šādi". Tas ir tamdēļ, ka katram konkrētam uzņēmējam ir jāsajūt, jāizdibina un jāvienojas par tām īpašajām atšķirīgajām pazīmēm/ īpašībām, kas kādu vienu pakalpojumu sniedzēju izceļ pāri citiem. Tirgū piedāvāto pakalpojumu klāsts bieži vien skan ļoti līdzīgi, un tāpēc - kurš būs īstais IT vadītājs jūsu uzņēmumā - to izšķirs nianses, attieksme un reālā spēja, nevis vārdi. Jā, vieni varbūt darbojas vairāk globāli, kāds varbūt lokāli, vieni specializējušies kaut kā vienā, citi spiež vēl uz kaut ko citu. Tāpēc Novēlam katram uzņēmējam atrast savu, un ja atlases procesā uzrunāsiet mūs - tad mēs būsim priecīgi un gandarīti tikties un runāt!  

Būtiskākās atšķirības starp IT servisa ārpakalpojuma sniedzējiem ir attieksmē, individuālajā pieejā un reālajā spējā patiesi realizēt solīto.

Meklējot atbildes uz šiem svarīgajiem jautājumiem, mēs esam veikuši mūsu klientu aptaujas, lai noskaidrotu, kas ir bijis un joprojām ir svarīgs, izvēloties IT servisu ārpakalpojumā jeb apsvērumi, kas raksturīgi "iT on" sniegumam.

SIA "iT on" klientu vadības aptauja
Attēls: SIA "iT on" intelektuālais īpašums

Konstatētie TOP 5 mūsu KLIENTU apsvērumi IT servisa sniedzēja izvēlē:

 1. Attieksme pret klienta biznesu, atbildība par tā investīcijām. Proti, nepārspīlēt ar IT infrastruktūras pilnveidi un vienlaikus rūpēties, lai visa kā pietiek un ar samērīgu “drošības spilvenu” - rezervi; 

 2. Apkalpošanas reakcijas ātrums un attieksme. Spēja risināt jautājumus gan laicīgi, gan tehniski, gan radoši, kas patiesībā ir reta kombinācija;

 3. Kompetences un cenu salāgojamība

 4. "Profesionālās simpātijas", proti, IT servisa sniedzēja vērtībām ir pietiekami lielā mērā jāsaskan ar klienta uzņēmējdarbības vērtībām. Kad IT servisa sniedzējs izprot klienta biznesu, darbības specifiku;

 5. Konfidencialitātes ievērošanas spēja.

Mūsu klientuprāt, bez izteikta pārākuma - visi šie pieci būtu saprātīgi un saimnieciski izdevīgi apsvērumi, kas būtu katram uzņēmējam jāapzina, jānoskaidro un jānovērtē, meklējot savam uzņēmumam tehnikas un darbinieku apkalpotāju IT lietās. 

"iT on" pakalpojumu sniegšanas vadlīnijas  

Mūsu uzdevums: ar savu darbību apzināti un mērķtiecīgi radīt un profesionāli uzturēt to pievienoto vērtību klienta biznesā, ko rada viņu lietotās informācijas tehnoloģijas

Mūsu darbības stilu raksturo:

 1. godīga un saprātīga sadarbība, kā arī atbilstošs atbildīgums par uzticēto;
 2. mēs esam objektīvie minimālisti - protam un patstāvīgi meklējam jaunus ceļus kā panākt vajadzīgo efektu ar esošajiem vai ar papildus, bet objektīvi minimālākajiem līdzekļiem;
 3. vienmēr aiz sevis atstājam lielāku kārtību un harmoniju, kāda tā bija pirms mēs ieradāmies! 

Katrā ziņā, mums nav pārspīlēta, uzbāzīga vajadzība klienta uzņēmumā par "katru cenu" ieviest kādu jaunu iekārtu, programmu vai nepamatotu highend risinājumu, vai arī piedāvāt risināt kādu problēmu, kas uzņēmumam varbūt būs aktuāla kaut kad ļoti tālu nākotnē. Gluži otrādi - paralēli ikdienas darbiem mēs vienmēr atbildīgi informējam klientu par potenciālajiem riskiem, samērīgu IT izaugsmes (uzlabojuma) iespēju, kā arī pētām kādas ir pieejamās lietoto risinājumu alternatīvas, lai klients tos varētu izvērtēt un ņemt vērā, modelējot sava uzņēmuma tuvās nākotnes un vidējā termiņa attīstības stratēģijas.  

Mūsuprāt, profesionāls IT speciālists ir kā labs zobārsts vai frizieris, kuram cilvēkiem ir gandarījums atlīdzināt par viņu paveikto darbu, jo viņš to allaž paveic izcili. Meklējumos ir jāvadās pēc šīs sajūtas un novērojumiem.  

Ja tik tālu izlasot, rodas pamatots jautājums par mūsu sniegto pakalpojuma maksas apmēru - vai tas jums būs pa kabatai, tad mierinām jau laicīgi - mūsu darbības laikā veiktie novērojumi, aprēķini un pieredze liecina, ka nav divu vienādu klientu: proti, jums katram ir dažādas vajadzības, argumenti un prioritātes. Tamdēļ mums nav un nebūs vienāda pieeja/cena visiem klientiem, darba stundām vai visiem vienāda cena par apkalpojamo datoru! 

Sazinamies, tiekamies un runājam!

Jautāsiet: kā gan viss tas labais vispār ir iespējams?

Viss ir samērā vienkārši - mēs esam ieinteresētu profesionāļu komanda, kura balstoties uz savu izglītību, personīgajām īpašībām un lietotajiem profesionālajiem instrumentiem varam un mākam laika vienībā apkalpot vairāk darbinieku, vairāk iekārtu, turpinot saglabāt labu kvalitāti. 

Mēs ar prieku atbalstam un pieskatām IT tehniku daudzu un dažādu nozaru uzņēmumos, un esam pastāvīgi motivēti atrast veidus kā sabalansēt konkrētos risinājumus un plašo mērogu - t.i. mēs turpinām gribēt sajust katru kokrētu lietotāju un reizē pēc iespējas arī pārredzēt visu IT industriju kopumā - kas tad no tā visa apjoma var mums/jums noderēt praktiski veikt darbu un atrisināt izaicinājumus. 

Mēs iepazīstinām un ieviešam mūsu klientiem praksē pārbaudītus un veiksmīgus risinājumus, jo tā tas arī ir - kas der vienam, tas labi noder arī citam mūsu klientam - un beigās visi apmierināti. 

Turklāt mums ikdienā dinamiski pārvietojot savu uzmanību un risinot uzdevumus dažādajās industrijās, dažādo uzņēmumu mērogos un risinot kopā ar IT pakalpojumu partneriem un zinot viņu sniegto pakalpojumu parametrus/ to cenas, mēs vienmēr skaidri zinām vislabākos tirgū pieejamos IT risinājumus un cenas sakariem, iekārtām, programmām utt.

Visbeidzot - dēļ katra klienta specifiskajām lietām un niansēm, mūsu speciālistu profesionālā kompetence pieaug pa eksponenti, kas ļauj prasmes un labo pieredzi pārnest starp visiem mūsu klientiem neatkarīgi no to darbības veida un nozares, maksimāli ātri izskaužot slikto pieredzi. Var teikt, ka mūsu darbības pamatā ir pārdomāta darbība un rīcība.

Ja izlasītais šķiet atbilstošs jūsu meklējumiem IT pakalpojumu sfērā, aicinām iepazīties ar mūsu piedāvājumu par sadarbības līmeņiem, apskatot mājas lapas sadaļu "Pakalpojumi" un sazināties ar mums, lai iegūtu tieši jums izstrādātu sadarbības piedāvājumu.