Ārpakalpojuma sniedzēja izvēle

Štatā VAI ārpakalpojumā?

Lai kliedētu šādus MĪTUS/ NOSTĀSTUS par "IT ārpakalpojumu", ka:

 • ārpakalpojums var izrādīties nesamērīgi dārgs/ tā izvēle ir uzņēmuma līdzekļu izšķērdība;
 • pastāv risks par zemu atsaucības līmeni; 
 • un citus argumentus, 
esam sagatavojuši piemēru un salīdzinājuma tabulu, kas ir no reālās dzīves un balstīta UZ MŪSU PAŠU profesionālās darbības pieredzi un klientu aptaujas rezultātiem. Tabulā piedāvājam informāciju par ieguvumiem un zaudējumiem SIA "iT on" skatījumā un izpildījumā, kad IT darbinieks ir "štatā" un kad "ārpakalpojumā". Ar pašu tabulu aicinām iepazīties, atverot šo failu. Savukārt, tabula zemāk ilustrē tikai kopsavilkumu no informācijas failā.

KritērijiViens štata darbinieksIT serviss ārpakalpojumā, komanda
Samazinātas algošanas izmaksas*-+
Fiziskā pieejamība++
Sazvanīšana un ārkārtas gadījumi-+
Kompetenču bagātība-+
Attieksmes un kvalitātes proporcija++
Kopsavilkums: par to pašu atalgojumu, kuru klients maksātu savam "štata" IT darbiniekam, algojot IT servisu ārpakalpojumā ir iespējams: 
 • ietaupīt tiešās un netiešās izmaksas, kādas rodas algojot darbinieku; ietaupījumu var investēt citā uzņēmumam svarīgā sfērā vai IT infrastruktūras attīstībā;
 • operēt ar izmaksu grāmatojumiem; 
 • viedāk un raitāk atrisināt ārkārtas gadījumus, jo tiek piesaistīta komanda un tās kompetences; 
 • daudz noteiktāk definēt un sagaidīt definētos reakcijas un pieejamības laikus; 
 • nenodarboties ar IT speciālista aizvietošanu viņa prombūtnes laikā.

Kritēriji ārpakalpojuma sniedzēja izvēlē

Arī IT nozares tirgus, līdzīgi kā jebkurš cits, piedzīvo cenu svārstību laiku un cenu dempingus. Zema cena šķiet simpātiska un vienmēr liek aizdomāties, lai gan zināms - "par brīvu ir tikai siers peļu slazdā". 

Gudrs vadītājs zina, ka piedāvājumam "lēti un labi" parasti seko viens scenārijs vai dažādas to kombinācijas, piemēram, "ilgs process", "zema kvalitāte", "zema pieejamība", "viss slikti", kas kā likums rezultējas pārmaksā. Tādēļ gudrs vadītājs meklē alternatīvas, kur viņa uzņēmumam vajadzīgās profesionāļu kompetences un to pieejamība ir salāgojamas ar plānoto budžetu. Parasti meklējumu gaitā tiek aptaujātas vairākas IT kompānijas un rezultātā uzvar nevis zemākā cena, bet "profesionālā saderība", kur klienta vajadzības saskan ar ārpakalpojuma sniedzēja iespējām, kompetencēm un solīto pieejamību, kas mūsu skatījumā ir pareizi. Šāda pieeja ir visrentablākā: 

 • gan īstermiņā - sākot ar dažādu lokālu IT projektu uzraudzīšanu un ieviešanu, 
 • gan ilgtermiņā - beidzot ar visas IT saimniecības ilgtspējīgu uzraudzību un attīstīšanu.

Mums nav mērķis salīdzināt sevi ar kādu citu IT ārpakalpojuma sniedzēju, lai pateiktu, ka mēs "kaut kamā" esam "tādi vai šādi". Tas tamdēļ, ka atšķirības starp ārpakalpojuma sniedzēju piedāvāto pakalpojumu klāstu ir līdzvērtīgas. Kāds varbūt darbojas vairāk globāli, kāds varbūt lokāli.  

Būtiskākā atšķirība starp IT servisa ārpakalpojuma sniedzējiem: attieksmē un individuālajā pieejā.

Meklējot atbildes uz šo jautājumu, esam veikuši mūsu klientu aptauju, lai noskaidrotu, kas ir bijis un joprojām ir svarīgs, izvēloties IT servisu ārpakalpojumā jeb apsvērumi, kas raksturīgi "iT on" sniegumam.

SIA "iT on" klientu vadības aptauja
Attēls: SIA "iT on" intelektuālais īpašums

TOP 5 mūsu KLIENTU apsvērumi IT servisa sniedzēja izvēlē:

 1. Attieksme pret klienta biznesu, atbildība par tā investīcijām. Proti, nepārspīlēt ar IT infrastruktūras pilnveidi un vienlaikus rūpēties, lai visa kā pietiek un ar samērīgu “drošības spilvenu” - rezervi; 

 2. Apkalpošanas reakcijas ātrums un attieksme. Spēja risināt jautājumus gan laicīgi, gan tehniski, gan radoši, kas patiesībā ir reta kombinācija;

 3. Kompetences un cenu salāgojamība

 4. "Profesionālās simpātijas", proti, IT servisa sniedzēja vērtībām ir pietiekami lielā mērā jāsaskan ar klienta uzņēmējdarbības vērtībām. Kad IT servisa sniedzējs izprot klienta biznesu, darbības specifiku;

 5. Konfidencialitātes ievērošanas spēja.

Mūsu klientuprāt šie ir saimnieciski saprātīgie apsvērumi, kas būtu jāapzina, jānoskaidro un jānovērtē, meklējot IT servisu ārpakalpojumā. 

"iT on" pakalpojumu sniegšanas vadlīnijas  

Mūsu uzdevums: ar savu darbību apzināti un mērķtiecīgi radīt IT pievienoto vērtību klienta biznesā. 
Mūsu darbības stilu raksturo:

 1. godprātīga sadarbība un atbildība par uzticēto;
 2. mēs esam objektīvie minimālisti - protam un patstāvīgi meklējam jaunus ceļus kā panākt vajadzīgo efektu ar esošajiem vai ar papildus, bet objektīvi minimālākajiem līdzekļiem;
 3. vienmēr aiz sevis atstājam lielāku kārtību un harmoniju, kāda tā bija mums ierodoties! 

Katrā ziņā, mums nav pārspīlēta, uzbāzīga vajadzība klienta uzņēmumā par "katru cenu" ieviest kādu jaunu iekārtu, programmu vai nepamatotu highend risinājumu, vai arī piedāvāt risināt kādu problēmu, kas uzņēmumam būs aktuāla kaut kad ļoti tālu nākotnē. Gluži otrādi - paralēli ikdienas darbiem mēs vienmēr atbildīgi informējam klientu par potenciālajiem riskiem, samērīgu IT izaugsmes (uzlabojuma) iespēju, kā arī pētām kādas ir pieejamās risinājumu alternatīvas, lai klients tos varētu ņemt vērā, modelējot sava uzņēmuma tuvās nākotnes un vidējā termiņa attīstības scenārijus.  

Mūsuprāt, profesionāls IT speciālists ir kā labs zobārsts vai frizieris, kuram ir gandarījums atlīdzināt par paveikto darbu, jo to paveic izcili. Meklējumos ir jāvadās pēc šīs sajūtas.  

Ja lasot šo, rodas jautājums par pakalpojuma maksas pieejamību, tad mierinām jau laicīgi - mūsu darbības laikā veiktie novērojumi un pieredze liecina, ka nav divu vienādu klientu: proti, ir dažādas vajadzības, argumenti un prioritātes. Tamdēļ mums nav un nevar būt vienāda cena visiem klientiem, darba stundām vai visiem vienāda cena par apkalpojamo datoru. 

Jautāsi: kā gan viss tas labais ir iespējams?

Viss ir ļoti vienkārši - mēs esam ieinteresētu profesionāļu komanda, kura balstoties uz savu izglītību un personīgajām īpašībām varam un mākam laika vienībā apkalpot vairāk darbinieku, vairāk iekārtu. Mēs ar prieku atbalstam un pieskatām IT dažādu nozaru uzņēmumos un esam pastāvīgi motivēti domāt, risināt uzdevumus arvien plašākā mērogā. Ar praksē pārbaudītiem, veiksmīgiem risinājumiem iepazīstinam mūsu klientus, jo dažkārt, kas der vienam, noder arī citam mūsu klientam, kur galvenais - lai klients laimīgs. Esot dinamiskos tirgus apstākļos, vienmēr skaidri zinām vislabākos tirgū pieejamos IT risinājumus un cenas sakariem, iekārtām, programmām utt.

Visbeidzot - dēļ katra klienta specifiskajām lietām un niansēm, mūsu speciālistu profesionālā bagāža pieaug pa eksponenti, kas ļauj prasmes, labo pieredzi pārnest starp visiem mūsu daudznozaru klientiem, tādējādi slikto pieredzi maksimāli izskaust vai nepiedzīvot vispār. Tādēļ, ka mūsu darbības pamatā IR darbība un rīcība.

Ja izlasītais šķiet atbilstošs meklējumiem IT sfērā, aicinām iepazīties ar mūsu izvērsto piedāvājumu par sadarbības līmeņiem, apskatot mājas lapas sadaļu "Pakalpojumi" un sazināties ar mums, lai iegūtu tieši jums izstrādātu sadarbības piedāvājumu.

Visas tiesības aizsargātas!

 .