Pakalpojumi

Sadarbības līmeņi

Kā zināms, IT funkcijas uzņēmumā ir tikai "viens no zobratiem uzņēmuma pulkstenī". Izvēloties IT pakalpojumu sniedzēju ārpakalpojumā, uzņēmuma vadītājiem ir jābūt sapratnei, kura līmeņa sadarbība šobrīd tiek meklēta, proti, cik cieša/ cik virspusēja vai padziļināta.


SIA "iT on" pakalpojumu līmeņi 

Plašo IT pakalpojuma klāstu, ko piedāvājam, var iedalīt 3 sadarbības līmeņos, atkarībā no klienta vajadzībām:
 • 1. līmenis. Standarta jeb minimālo funkciju vajadzība. Pēc būtības tā ir IT sistēmu darbības nodrošināšana ārpakalpojumā. Tekošie administratīvie darbi.
 • 2. līmenis. Optimālā jeb uzņēmējdarbību attīstošā vajadzība. Pēc būtības tas ir 1. līmenis papildināts ar vajadzību pēc IT projektu izstrādes, ieviešanas, ar mērķi uzlabot klienta saimieciski ekonomisko situāciju ilgtermiņā (daži piemēri: CMS izstrāde, ieviešana, DVS izstrāde, ieviešana, CRM izstrāde un ieviešana, e-veikali u.tml.). Vērsts uz uzņēmuma izaugsmi. Ja vēl pirms tam tiek veikta profesionāla uzņēmuma procesu optimizēšana, tad jau tuvākajos finanšu plānošanas periodos šādu IT projektu ieviešana klientam rada patīkamu resursu ietaupījumu un uzlabo darba efektivitāti.
 • 3. līmenis. Maksimālais jeb pilnā IT servisa vajadzība. Pēc būtības tas ir 2. līmenis, kas papildināts ar IT cilvēkresursu vadību klienta uzņēmumā. Citiem vārdiem - pilnīga IT nodaļas cilvēkresursu vadība vai daļēja IT nodaļas cilvēkresursu vadība kāda konkrēta projekta ietvaros. Šajā līmenī tiek piedāvāts vadīt jau esošo klienta IT nodaļu projekta līmenī.

Uzdod sev pareizos jautājumus, lai apzinātu sava uzņēmuma vajadzības:
 • Cik lielā mērā Tevi skar IT tehnoloģiju laikmets un ko Tu varētu darīt citādāk un ekonomiskāk, izmantojot IT tehnoloģijas?
 • Kādas IT vajadzības ir vitāli svarīgas Tavam uzņēmumam šobrīd? Un kuras vajadzības ir plānā (ko esi iecerējis savos tuvākajos attīstības mērķos)? 

Cenu nosaka: 

 • klienta darbības specifika; 
 • IT tehnikas stāvoklis un uzņēmuma vajadzības; 
 • izvēlētais sadarbības līmenis.

Cenu visprecīzāk iespējams noteikt sazinoties ar mums un tiekoties klātienē. Kontaktinformāciju skatīt sadaļā "Kontakti".

Pakalpojumi 

Mūsu darbības profilā ietilpst teju VISI ar IT infrastruktūru saistītie pakalpojumi. Izņēmums ir programmēšana un fiziskās infrastruktūras (vadu vilkšanas) ierīkošanas darbi, kurus labprāt uzticam kādam citam. Mūsu kompetence ir mūsu darba pieredze apvienojumā ar zināšanām, kur tā uzkrāta individuāli katram komandas biedram, kur visilgākā pieredze IT jomā ir vairāk kā 20 gadu garumā. 

Ņemot vērā sadarbības līmeni, kādu klients izvēlējies, to var komplektēt no zemāk minētajām kompetencēm jeb vispārējo pieredzi. Komplektējums būs viens no kritērijiem, kas palīdzēs noteikt maksu par pakalpojumu. 

Aicinām iepazīties ar vispārējo pieredzi (skati tabulu).

PakalpojumsIetverIzklāsts
Audits
IT sistēmas, iekārtas, tīklu
infrastruktūra
video novērošanas sistēmas, iekārtas, infrastruktūra uc.
Datori, serveri, sistēmas, tīkli un to iekārtas, video novērošana, telefonija, mobilo tīklu pieslēgumu audits;
Analogās un IP video novērošanas sistēmas, iekārtas, infrastruktūras audits.
Konsultācijas
IT sistēmas, 
iekārtas, infrastruktūra, programmatūras/iekārtu izvēle.
Konsultācijas IT pārveidē un izveidē, kā arī šo procesu pilns serviss, sākot ar projekta izstrādi un beidzot ar tā realizāciju un uzraudzību ilgtermiņā.
Datu strukturēšanas un drošības konsultācijasDatu glabātuvesKonsultācijas datu strukturēšanas jautājumos - kur, kurš, kad un kāpēc drīkst piekļūt kādiem datiem. Kad kur un kāpēc nonāk datu rezerves kopijas un kuram tiem ir piekļuve.
Datu glabātuves shēmu, sistēmu, infrastruktūras izstrādes pakalpojumiCentralizētas un decentralizētasCentralizētas un decentralizētas datu glabātuves, to piekļuves shēmas un sistēmas, kā arī pašas fiziskās infrastruktūras projektēšana un radīšana.
Virtualizācijas projektēšana, realizēšana, uzraudzība (mākoņi)
IT sistēmas, IT servisi
IT izmaksu un iekārtu slodzes optimizēšana ar mākoņdatošanas palīdzību. Esošu IT servisu pārnešana uz mākoņiem vai jaunu IT servisu radīšana mākoņos.
Tīklu un sistēmu drošības pakalpojumiDatortīkli un sistēmasTīkla drošības centralizācija, uzraudzība. Sistēmu aizsardzība, vīrusu aizsardzība.
Sakaru izmaksu optimizācijas pakalpojumiIP telefonijas sistēmas, iekārtas, infrastruktūraIP telefonijas sistēmas, iekārtu un infrastruktūras pārveide uzņēmuma sakaru izmaksu optimizācijai vai lai realizētu speciālas telefonijas funkcijas (auto atbildētājs, sarunu ieraksts, monitorings vai pat robotizētas zvanītāju pārslēgšanas shēmas).
Video novērošanas sistēmas infrastruktūras pakalpojumiAnalogās un IP video novērošanas sistēmas, iekārtas, infrastruktūraAnalogās un IP video novērošanas sistēmu, iekārtu un infrastruktūru audits, plānošana un uzraudzība.
Konsultācijas IT tehnikas iegādeiIT infrastruktūra, IT tehnika, tīkli uc.Saimnieciski izdevīgāko un atbilstošāko risinājumu meklēšana IT tehnikas iegādei, cenu aptaujas veikšana, atbilstoši klienta specifikai un vajadzībām.

JAUNS pakalpojums "Biznesa procesu audits un izstrāde"

Balstoties uz klientu pieprasījumu, kā jaunāko mūsu pakalpojumu piedāvājam veikt arī biznesa procesu izstrādi un optimizāciju klienta uzņēmumā. Ar šo vajadzību "optimizēt biznesa procesus pirms jaunas IT sistēmas ieviešanas" esam saskārušies darbā jau vairākkārtīgi un norādam kā būtisku aktualitāti izmaksu ietaupīšanaiDažkārt šo procesu klients veic pats. Bet dažkārt, ir vajadzība pēc: 

 • cilvēkresursa, kas palīdz; 
 • kompetences kā to veikt (kopā ar visiem noslodžu mērījumiem, izmaksu ietaupījumiem un aplēsēm, cik jaunā sistēma ietaupīs UN vai vispār ir jēga ieviest tieši to vai citu sistēmu); 
 • "skatu no malas" jeb konsultācijas kā to veikt un kāda ir labākā prakse. 
Mūsu vadmotīvs ir vienmēr atbildīgi informēt klientu par potenciālajiem riskiem un norādīt uz alternatīvām tā uzņēmējdarbībā. Tādēļ aicinām klientu piesaistīt biznesa procesu izstrādes speciālistu (vai nu vai iekšējos resursus, vai, piemēram, mūsu speciālistu), lai laicīgi izvērtētu un aplēstu patiesos ieguvumus un potenciālās izmaksas, kādas radīsies no ieviešamās IT sistēmas. Investīcijas IT infrastruktūrā ir jāaprēķina un atdeve no tām jāaplēš tāpat kā jebkuras citas investīcijas, kuras tiek plānotas un budžetētas.

Labākā prakse ir tāda, ka jebkuras izmaiņas IT infrastruktūrā ir veicamas tikai un vienīgi uz sakārtotiem biznesa procesiem, kas dzīvē diemžēl tā nenotiek. Tādēļ strauji augošiem uzņēmumiem šī ir reāla problēma - gan naudiskā, gan laika ziņā, jo parasti krietni pārmaksā ieviešot jaunus IT risinājumus. 

Vairākkārtīgi esam pārliecinājušies, cik gan viegli un paredzami ir strādāt ar iepriekš definētiem, atrunātiem darba uzdevumiem jaunas IT sistēmas ieviešanā, kad tos iepriekš ir sagatavojis profesionāls biznesa konsultants. Šādā sadarbībā ir iespējams aplēst maksimāli precīzas izstrādes un ieviešanas izmaksas, un laiku, kurā projekts tiek ieviests.

 Sakārtoti biznesa procesi - veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā 
SIA "iT on" ilustrācija


Biznesa procesu audita gaitā var tikt konstatēts, ka jaunās IT sistēmas ieviešanai: 

 1. ir jāizskata alternatīvas, jo ir saimnieciski izdevīgāki risinājumi ilgtermiņā; 
 2. ir jāturpina iesāktais/ plānotais projekts. Proti, nav jāpretojas vai jāaptur pusratā finanšu trūkuma dēļ, bet tieši otrādi, tam jānovirza papildu resursi, lai IT risinājumu ieviestu pēc iespējas ātrāk, īsākā periodā. No pieredzes ir zināms, ka iesākta un pēc tam atlikta IT sistēmas izstrāde, patiesībā izmaksā 2x dārgāk, nekā tad, ja tās izstrādi un ieviešanu tomēr pabeidz. Kāpēc? Tāpēc, ka tajos gadījumos, kad uzsāktu izstrādi tiešām atliek uz kādu periodu, uzņēmums dabā šo investīciju (IT infrastruktūras attīstībā) patiesībā pārnes uz zaudējumiem, jo investīcija nenes atdevi iepriekš plānotajā periodā, bet tās vērtība amortizējās (noveco attiecībā pret procesiem, kuri uzņēmumam augot pilnveidojas). Tamdēļ sirsnīgi aicinām jau iepriekš apzināt šo vadības lēmuma pieņemšanas "klupšanas akmeni", kas patiesībā uztur šo pseido uzskatu/ stereotipu, ka "IT infrastruktūras uzturēšanu un uzlabošana ir ļoti dārga un ir pirmais investīciju postenis, kurš jāsamazina". Tamdēļ aicinām pieņemt lēmumus atbildīgi, saprātīgi un tālredzīgi.
 3. jāatliek projekta ieviešana, jo varbūt šobrīd uzņēmums var kādu brīdi vēl iztikt bez IT sistēmas, pielietojot esošas vai saimnieciski izdevīgākas alternatīvas.

ATGĀDINĀM! Tas ir dārgi - ieviest IT sistēmu uz nesakārtotiem procesiem, jo nesakārtotie procesi agrāk vai vēlāk parādīsies ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas izmaksās, tādēļ tos agrāk vai vēlāk pamanīsiet un vēlēsieties optimizēt. Taču sistēma, kas pielāgota pie vecajiem procesiem, nav tik elastīga kā cilvēkresursi. Tādēļ var gadīties, ka tādās situācijās, ir veicamas arī IT sistēmas konfigurācijas, lai pielāgotu jaunajiem procesiem, kas atkal prasīs papildus resursus.

Mūsu uzdevums ir ar savu darbību apzināti un mērķtiecīgi radīt pievienoto vērtību klienta biznesā. Tādēļ novēlām ieraudzīt savas vajadzības un spēt tās izvērtēt atbildīgi. 

Lai arī šis mūsu pakalpojums nes pievienoto vērtību jūsu biznesā!

p.s. Ja apzinies vajadzību pēc biznesa procesu pilnveides konsultācijām, sazinies zvanot vai rakstot (skati sadaļu "Kontakti").